Що е наука?

Науката е систематизирано знание, обосноваващо се на факти и обяснено с логика.
Науката има няколко по-големи направления: природни науки, които изследват природните явления; социални науки, които изучават човешкото поведение и общество; приложните науки, като медицината и инженерната наука; формални науки, най-важна сред които е математиката, имат абстрактният характер; хуманитарните включват обширни области на познанието, като философия, история и изкуствознание и др.

Природни

• Астрономия
• Биология
• Екология
• Медицина
• Науки за Земята
• Физика
• Химия

Социални науки

• Антропология
• География (икономическа)
• Икономика
• Лингвистика (Езикознание)
• Педагогика
• Политология
• Психология
• Социология

Приложни науки

• Агрономия
• Аеронавтика
• Балистика
• Бионика
• Биотехнология
• Геомеханика
• Електротехника
• Електроника
• Енергетика
• Информатика
• Картография
• Кибернетика
• Корабостроене
• Космонавтика
• Хранителни технологии и Кулинария
• Материалознание
• Машиностроене
• Механика
• Нанотехнология
• Радиотехника
• Робототехника
• Системотехника
• Строителство и Архитектура
• Топлотехника
• Трибология
• ТРИЗ
• Ядрена технология

Формални науки

• Алгебра
• Геометрия
• Математически анализ

Хуманитаристика

• Археология
• Етнография
• История
• Изкуствознание

Алтернативни теории

Тези науки, поради трудно доказване на факти и не логичност, според официалната наука не се приемат за науки и се наричат алтернативни теории или псевдо науки.

• Астрология
• Алхимия
• Хомеопатия
• Вампирология
• Зонеристика
• Криптозоология
• Нумерология
• Окултни науки (Кабала, Ликантропия, Магия, Некромантия)
• Парапсихология
• Теория на торзионните полета
• Уфология
• Фантомология
• Хиромантия
• Цереология

wikipedia.org