Девойката и дракона
Девойката и дракона

Имало едно време в едно село една девойка,която била чудно красива.

Веднъж царят на драконите както си летял я видял да се къпе в един бистър поток и се влюбил в нея.

Тогава той се снижил и кацнал до девойката и като се закашлял от смущение и рекъл:

– Чудно красива девойко,как се казваш?

Момичето като го видяла никак не се уплашила от видът му и му рекла, че се казва Зорница.

Драконът я попитал дали ще се ожени за него.

Тогава Зорница му отговорила,че ще се ожени за него ако и изпълни едно нейно желание.

Дракона като нямал какво да прави се съгласил.

Тогава тя му казала:

– Ако от пясък ми направиш въже,тогава ще се оженя за тебе.

Змеят опечален отлетял.

На следващия ден дракона долетял до селото на девойката и като кацнал до нея.

Зорница го запитала:

– Е,направили въже от пясък.

Драконът като се замислил малко и рекъл:

– Чудно красива девойко,готов съм да направя въже от пясък, но първо ти,трябва да изпълниш една задача от мен.

Зорница се съгласила.

Тогава царят на драконите изсипал от една голяма торба пясък и рекъл на момичето:

– Ако ми изпредеш прежда от този пясък,аз ще ти направя въже.

Девойката се засмяла на отговора на дракона и се съгласила да се омъжи за него.

Тогава драконът целунал Зорница и в този момент се превърнал в чудно красив момък.

Вещицата която превърнала на времето момъкът в дракон, се явила като дим пред него.

И се опитала да го убие с острите си нокти.

Но младежът я хванал здраво с мускулестите си ръце и я удушил.

След това,той качил девойката на своят кон и препуснал към своето царство.

 

Автор: Мирослав Стефанов
Забранено е копирането на приказката!