Хитър Петър надхитрил пекаря

Хитър Петър бил много гладен. Спрял се пред една пекарна и се вторачил в хлябовете. – Какво само току зяпаш бре? - троснато го попитал хлебаря. Хитър Петър казал: –…
Прочетете още...

Врабчето си иска зърното

Сивото врабче кацнало върху един плет и почнало да ниже герданче от мънистени зрънца. Както нижело, то изтървало едно зърно. Зърното паднало в тръните, търколило се някъде и се загубило.…
Прочетете още...

Бешовишка могила

Всяка заран, когато двамата братя Стоян и Радой подкарвали овцете към Бешовешката могила, майка им все заръчала: - Не си разпилявайте стадото по самодивските дъбрави и на свирете с тънка…
Прочетете още...

Баба Марта ту се смее, ту плаче

Имало двама братя - Голям Сечко Януари и Малък Сечко Февруари. Тяхната сестра била Баба Марта. Тримата имали едно лозе и цяла година се грижели за него. Като дошло времето…
Прочетете още...

Ако земята се обърне на опъки

Имало едно време един човек, който от всичко бил доволен. Лисица влязла в курника му и отвлякла петела, а той се радвал, че не е грабнала някоя от кокошките, защото…
Прочетете още...