Веднъж малкото мишле тръгнало да пътешества. Баба му, старата мишка, му опекла питка за из пътя и го изпратила до изхода на дупката. Мишлето излязло рано сутринта, а се върнало…
Прочетете още...