Авторски

Бялата вълчица

Бялата вълчица Вълчицата се появи през зимата в долината на злата вещица. Тя бе се заселила преди милион години, по времето на голямото земетресение, което унищожи праотците на вълците - ДИНОЗАВРИТЕ. ПРЕДАНИЕ ГЛАВА…
Прочетете още...

За нищо я не биваше

Господин кметът стоеше пред отворения прозорец. Той беше облечен в колосана риза с ръкавели и върху вратовръзката му светеше златна карфица. Лицето му бе избръснато великолепно и при това с…
Прочетете още...

Царкинята върху граховото зърно

Имаше някога един царски син, който искаше да се ожени също за царкиня, само че за истинска. И тъй, той пропътува целия свят, но не можа да я намери. Наистина…
Прочетете още...

Трънливият път на славата

Има една стара приказка за „трънливия път на славата“. Героят на приказката е стрелец, който стигнал до големи почести и слава, ала само след дълга и упорита борба и след…
Прочетете още...