Притча за факирът и кобрата

Живял някога в Индия един факир, който прекарал трийсет години в неподвижно състояние и медитация, с цел да открие смисъла на живота. По цели дни и нощи той седял неподвижен…
Прочетете още...

Благата съдба, това си ти сам

Една кметица, жена на един български чорбаджия от старо време още, което се случило някъде из България. Докато бил жив кметът, тя имала на разположение много слуги, които вършели всичката…
Прочетете още...

Притча за пчелата и планините Арарат и Синай

Бъдете скромни като пчелата, за да получите Божието благословение.               Като създал цветята, Бог вложил в тях сладък сок – нектар, с който да привличат всички насекоми. След това…
Прочетете още...

Бог да благослови!

Един турски бей имал специална стая за пътници. Който го посещавал, непременно трябвало да нощува в стаята и на сутринта да продължи пътя си. През това време беят заповядвал да…
Прочетете още...