Персийска притча   Три пеперуди, долитайки до горяща свещ, започнали да разсъждават за природата на огъня. Първата, приближавайки се до пламъка, се върнала и казала: – Той свети. Втората долетяла…
Прочетете още...