Вървял Учителят на Бялата ложа със своите ученици. По пътя срещнал Учителя на Черното братство с неговите ученици! Учителят на Черната ложа поздравил:

– Няма Бог!

Учителят на Бялата ложа отговорил:

– Няма Бог! – и след това всеки продължил по пътя си.

Учудени учениците на Бялата ложа попитали Учителя си защо така е отговорил, това противоречало на тяхната вяра. А той им отговорил:

– Бог е в хармонията! В споровете и караниците Любовта я няма.