Най-голямата тайна

Живял някога някъде, неизвестно къде един вълшебник. То можел да прави чудеса, но обикновено правел съвсем обикновени неща. Живеел си съвсем обикновено, и може би никой не знаел, че е…
Прочетете още...

Най-хубавият дар

Имало някъде някога една благородна дама. Тя била доста своенравна и властна и всички се страхували от нея. Никой не се престрашавал да я ухажва. Благородниците панически бягали щом научели…
Прочетете още...

Последният сън на стария дъб

В гората, на стръмния бряг край самото море, растеше стар, престарял дъб. Той беше на триста шейсет и пет години, ала за дърветата годините са същото, каквото са за нас,…
Прочетете още...