Веднъж един мъдър човек бил запитан от свой ученик какво е необходимо, за да постигне мъдрост. Мъдрецът завел ученика си до реката и потопил главата му във водата. След секунди ученика започнал да се съпротивлява, страхувайки се, че ще се удави. Учителя обаче не го пускал. Ученика се борел още по-енергично. Накрая учителят го пуснал да си поеме въздух и го попитал:

-Какво ти се искаше най-много, когато главата ти беше под водата?

-Да дишам. – отговорил уплашен ученика.

-Това е то – така трябва да искаш да постигнеш мъдростта.