Някога в едно руско село живял мъдър човек. Една нещастна жена отишла при него за съвет.Тя живеела в малка колиба със своя съпруг и двете си деца. В тези тежки времена, зла участ сполетяла родителите на мъжа й. Те нямали къде да живеят. Добрата жена ги поканила да живеят в вече препълнената колиба. Но скоро нервите й и започнали да не издържат.

-Какво да правя?-проплакала тя пред мъдрия човек.Той погалил брадата си, замисли се за момент и я запитал:

-Имаш ли крава,мила жено?

-Да-отговорила тя-но какво общо има това с моя проблем?

-Аз имам отговор-отвърна той – Вкарай кравата в колибата за една седмица и след това пак ела при мен.

Тя послушала съвета му неохотно – все пак,славата му се носела на мъдрия човек. Минала една седмица,но нещата станали още по-лоши. Всеки път,когато кравата трябвало да се обърне, трябвало 6-има души да си сменят местата. Било невъзможно да се спи. Жената се върнала при мъдреца, обляна в сълзи.

-По нещастна сам от всякога. – промълвила тя и му разказала какво е станало.

Той погалил брадата си, замисли се за момент и я запитал:

-Имаш ли пилета,мила жено?

-Да-отговорила тя-но какво общо има това с моя проблем?

-Аз имам отговор-отвърна той – Вкарай пилетата в колибата за една седмица и след това пак ела при мен.

По-недоверчива от преди, тя го послушала. – все пак,славата му се носела на мъдрия човек. Минала една седмица,но нещата станали още по-лоши.

Обхванала я истерия:

-Вие сте луд!- извикала тя щом дошла при него – Вашите съвети са още по лоши! Сега в колибата е невъзможно да се живее! Кравата се върти, пилетата подхвърчат, свекърът и свекървата кашлят, децата намират перушина в супата си, а ние с мъжа ми се караме. Вие сте виновен за това.

Той погалил брадата си, замисли се за момент и казал:

-Мила жено, опитай още нещо, когато се прибереш. Изведи кравата навън и се върни при мен след седмица.

Този човек не е мъдрец, а глупак, мислела си тя, но извела кравата. След седмица дошла отново.

-Как се чувстваш мила жено? – попитал я той.

Това е смешно. – но сега когато кравата не е в колибата се чувствам малко по-добре. -Той погалил брадата си, замисли се за момент и я казал:

-Вече зная как да решиш проблема си. Изкарай и пилетата от колибата.

Тя изпълнила с радост заръката му. Сега и се сторило много по-просторно и леко да живее със семейството си.