Веднъж при един Учител дошъл един човек, за да го пита за учението Чан. Вместо да слуша Учителят, обаче, той непрекъснато говорел за себе си и за своите разбирания. След известно време Учителят му поднесъл чай. Продължил да налива чая дори и след напълването на чашата му. Чаят започнал да прелива от чашата. Накрая гостът не издържал и извикал:

– Не виждате ли, че чашата е пълна до горе? – попитал той. – Не може да поеме повече.

– Точно така – отвърнал Учителят и спрял най-после да налива. – Също като тази чаша и ти си изпълнен с твоите собствени идеи и не възприемаш нищо. Как мога да ти предам учението Чан, като не ми предлагаш празна чаша?