Един Учител никога с никого не спорел, защото знаел, че спорещите се стремят да докажат своята правота, а не да намерят Истината.

Един път решил да продемонстрира пред учениците си „ценността“ на спора:

– Как пада филията – с намазаната страна отгоре или отдолу? – попитал той.

Учениците започнали да спорят:

– Разбира се, отдолу.

– Не, отгоре.

– Дайте да проверим! – казал Учителят.

Намазали филия с масло, хвърлили я във въздуха и тя паднала с маслото нагоре!

– Аз спечелих!

– Само защото аз допуснах грешка. – казал Учителят.

– Каква грешка?

– Намазах филията от другата страна.

Антонио де Мелло