Четирите свещи горяха бавно в една стая. Светлината им е твърде слаба.Ако разбирахте езика на светлината бихте разбрали за какво си говорят те:
Първата свещ каза: „Аз съм Мир, но напоследък никой не се интересува от мен.
Пламъкът на мира бавно угасна с тези думи.

Втората свещ казва: „Аз съм Вяра, но вече никой няма нужда от мен.
И пламъка на Вярата бавно угасна.

И третата свещ говори тъжно: „Аз съм Любов и останах без сили…
Пламъкът и бавно гаснеше…

Изведнъж … Едно дете влезе в стаята и започна да вика: „Не изгасвайте? Имам нужда от вас.

Тогава Четвъртата свещ прошепна тихо на малкото момче :
Не се страхувай, защото аз съм Надежда, и докато аз все още горя,мога отново да дам светлината на другите свещи.
С блеснали очи, детето взе свещта на надеждата и запали другите три свещи.

Никога не позволявайте на пламъка на надеждата угасне в живота ти.
С надежда … и Мир, Вяра и Любов ще свети ярко в живота ти.