Приказка за бъчвата

Като наближи последният му час, старият баща повика своите петима синове и рече: - Чеда мои, аз вече си отивам.Моят земен път се свърши. Чуйте каква приказка ще ви разкажа,…
Прочетете още...

Сърната и лозата

Цял ден ловците гонили една сърна. Надвечер подгоненото животно изскочило от гората и се мушнало в едно зашумено лозе. Укрило се под най-кичестата лоза и там притихнало. Ловците също минали…
Прочетете още...

Двамата съседи и сиромашията

Живели двамина съседи. Единият богат – къщата му била пълна с имане, а другият – последен сиромах – с трън да се завъртиш в двора му, нямало какво да закачиш.…
Прочетете още...

Момък и три самодиви

Имало едно бедно момче, сираче. Родителите му оставили само един железен топуз. Милостиви хора го прибрали и го отгледали. Но и те били бедни, едва се прехранвали. Когато момчето станало…
Прочетете още...