Земетресението в Япония измести земната ос със 17 см.

Земна ос
Според Ричард Грос оста на Земята е изместена със 17 см.

Силното земетресение в Япония довело до изместване на оста на Земята със 17 сантиметра. Освен това продължителността на денонощието е намаляло с 1.8 микросекунди. Данните са на американския учен Ричард Грос от лабораторията за реактивно движение към НАСА. В началото той е посочил при предварителни изчисления по-малки параметри – изместване на оста с 15 см и 1.6 микросекунди по-кратко денонощие.

Грос обяснява, че собствената ос на Земята е оста по която планетата е балансирана като маса и не бива да се бърка с оста на въртене на Земята. Собствената ос се променя под влияние на всякакви явления водещи до преразпределение на  масата на големи обекти върху повърхността на планетата. Това нарушава баланса между земната и звездната година и би могло да предизвика по-нататъшно зачестяване на природните катаклизми.

При земетресения със силата на японското се преместват цели континентални плочи, или парчета от тях. Океанската кора се подпъхва, континенталната е отгоре и в момент когато сцеплението не достига става земетресението, континенталната отскача нагоре, обема от вода който се намира над нея се измества и водата започва да се разпросранява в целия воден басейн.

Земетресението в Япония е преместило с 2,4 метра остров Хоншу, който е и най-големият остров в страната.

За сравнение – според  специалистите земетресението в Суматра през 2004 г. е изместило земната ос „само“ с 6 см. , а земетресението в Чили през 2010 г. – с 8 см.

No Comments

Post a Comment