Живяла някога в небесния безкрай една звездичка. Но била на място, от което не се виждала Земята. Затова един път в годината, на Рождество, тя долитала до земята за да…
Прочетете още...