Последният сън на стария дъб

В гората, на стръмния бряг край самото море, растеше стар, престарял дъб. Той беше на триста шейсет и пет години, ала за дърветата годините са същото, каквото са за нас,…
Прочетете още...

Приятелство

По дълъг и уморителен път вървял човек с куче. Двамата били напълно изтощени. Изведнъж видели пред себе си оазис:прекрасни порти,зад оградата - музика, цветя, ромолене на ручеи. -Какво е това?-попитал…
Прочетете още...

Оле-затвори-очички

Никой на света не знае толкова много приказки, както Оле-затвори-очички. Пък и как умее той да ги разказва! Всяка вечер, когато децата седят мирно край масата, се явява Оле-затвори-очички. Изкачва…
Прочетете още...

Охлювът и розовият храст

Градината беше оградена с лешников плет, зад който се простираха поля и ливади с крави и овце. В градината растеше розов храст, цял покрит с цветове, а под него седеше…
Прочетете още...

Нощната шапка на стария ерген

В Копенхаген има една улица, наречена „Улица на малките къщи“. Наистина преди много-много години тая улица беше почти цяла застроена с дървени бараки, прилични на ония, които и днес още…
Прочетете още...