Попитали един дзен майстор: В какво се състои тайната на успеха?

– Две думи – отвърнал той – правилни решения.

– Коя е тайната за вземането на правилни решения? – го попитали отново.

– Една дума – усмихнал се старецът – опитът.

– А къде е тайната за добиването на този опит?

– Две думи – въздъхнал дълбоко майсторът – неправилни решения!