14 излекувани от СПИН във Франция

Вирусът на ХИВ (в червено)
Вирусът на ХИВ (в червено) на повърхността на клетките.

За 14 излекувани от СПИН във Франция възрастни пациенти съобщават специалисти от антиретровирусни инфекции на института „Пастьор“ (Париж). Тези резултати са публикувани в списание plospathogens.org. Хората, за които става въпрос, не са получавали в продължение на около 7 години никаква антиретровирусна терапия. Но въпреки това при правените изследвания се установява, че нивото на вируса в кръвта им се стреми към нула.

Изследователската група в института, която е под ръководството на Саис-Сирион са анализирали 70 ХИВ-позитивни пациенти, които са започнали лечение с комбинирана антиретровирусна терапия, между пет и десет седмици след инфекцията. В допълнение с ранното започване на терапията всички учасници в групата поради различни причини внезапно спират лечението.

След това при почти всички болни от тях, от СПИН се е получил рецидив и вируса в кръвта им се е възстановил до предишните нива. Само при 14 човека от тази група – 4 жени и 10 мъже не се е наблюдавал такъв рецидив, с което можем с голяма доза увереност да кажем, че те са излекувани от СПИН. Тези хора в продължение на дълъг период от време (около 7 години, а при един от тях и над 10 години) не се лекуват с никаква антиретровирусна терапия, но въпреки това макар и да остават следи от вируса на ХИВ в кръвта им, то той е толкова малко, че това позволява на тяхната имунна система сама да го контролира.

Както е било установено, тази група от 14 излекувани човека нямат нищо общо с хората, които са около един процент и имат генетическа устоичивост към ХИВ и не се разболяват от СПИН. Точно обратното – при тях са били установени генетически различия, които предразполагат към по-лесно разболяване, вследствие на което са имали много по-тежки симтпоми, още в началото на своето заразяване. “Това е парадоксално, но колкото по-рано са започнали да боледуват, толкова по-добре е завършило всичко” – отбелязва Асиер Саис-Сирион, ръководител на изследователската група.

Именно ранното начало на антиретровирусната терапия е в основата на това излекуване, предполагат авторите на изследването. И след внезапното спиране на тази терапия организмът на тази група хора е бил в състояние да поддържа ниски нива на вируса, а в някой случаи и да снижат запасите от вирусните резервоари в организма – това са депата с дългоживеещи инфекцирани клетки, които се намират в “спящо” състояние, и са причината за възникване на рецидив.

Както подчертава Саис-Сирион, ранното начало на лечението на СПИН има три преимущества – то не позволява на вируса да образува резервоари с голямо количество CD4 + Т-клетки, ограничава променливостта на вируса, и се развива и поддържа на постоянна имунна реакция, което позволява вируса да се държи под контрол.

Сега изследователите, под ръководството на Саис-Сирион се опитват да разберат дали има и други фактори, които да са повлияли само на 14 от всичките 70 пациенти от изследваната група да бъдат излекувани от СПИН.

В допълнение на това ще споменем, че в началото на март излезе информацията за първия официално регистриран случай на заразен с ХИВ. Тук става въпрос за бебе, което се ражда с този вирус и веднага след неговото раждане то се подлага на лечение с антиретровирусна терапия. Както и във Франция, и при този случай специалистите предполагат, че това е възможно заради ранното започване на лечението.

Да се надяваме, че добрите новини като тази няма да бъдат единични, и че вече хората ще имат възможност да бъдат излекувани от СПИН.